NOWOŚĆ - ANEKS 15 Kwalifikacja i walidacja

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie - ANEKS 15 Kwalifikacja i walidacja

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wstęp
 2. Przewodnik ISPE
 3. Aneks 15 obowiązujący od 1.10.2015
  • Wstęp, słownik
  • Organizacja i planowanie kwalifikacji i walidacji
  • Dokumentacja
  • Etapy kwalifikacji
  • Rekwalifikacje
  • Walidacja procesu
   • Uwagi ogólne
   • Walidacja równoczesna
   • Walidacja tradycyjna
   • Ciągła weryfikacja procesu
   • Podejście hybrydowe
   • Weryfikacja procesu podczas cyklu życia produktu
  • Weryfikacja transportu
  • Walidacja pakowania
  • Kwalifikacja systemów
  • Walidacja metod analitycznych
  • Walidacja czyszczenia
  • Kontrola zmian

4. Podsumowanie różnic pomiędzy nowym a poprzednim aneksem 15
5. Dyskusja