Projektowanie

MAGFARM zajmuje się™ projektowaniem na potrzeby przemysł‚u farmaceutycznego i pokrewnych jak kosmetyki czy suplementy diety. W pracach tych kierujemy się™ zalecanym przez ISPE trybem :

  • Projekt koncepcyjny
  • Projekt podstawowy
  • Projekt wykonawczy

W naszej ofercie znajdują… się™ też inne produkty zwią…zane z przygotowaniem inwestycji :

  • Opracowanie Specyfikacji Wymagań Użytkownika
  • Przygotowanie Głównego Planu Walidacji
  • Wykonanie Kwalifikacji Projektu

Na życzenie zajmujemy się™ też opracowywaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgody na budowę™, opracowaniem operatu pożarowego i tym podobnych dokumentów.
Zapraszamy do współ‚pracy i zapoznania się™ z referencjami.