Referencje

REFERENCJE – PRACE PROJEKTOWE

Projekt Podstawowy – Formy Stałe                                                
Projekt Koncepcyjny Modernizacji Wydział‚u - API                       
Projekt Wykonawczy – Biotechnologia                                           
Projekt Wykonawczy – Formy stale , suplementy                           
Projekt Koncepcyjny- Iniekcje, weterynaria                                                           
Projekt koncepcyjny – plastry lecznicze
Projekt podstawowy – plastry lecznicze
Projekt koncepcyjny i wykonawczy – modernizacja produkcji – liofilizacja
Projekt wykonawczy – plastry lecznicze
Projekt koncepcyjny i wykonawczy – budowa oddziału separacji
Konsultacje projektowe – kilkanaście projektów

Po uzgodnieniu z inwestorem istnieje możliwość‡ uzyskania bliższych informacji na temat projektów i kontaktu z odbiorcami naszych prac.