Szkolenia

 

Prześlij zapytanie

 

SZKOLENIA
MAGFARM Spółka z o.o.
Posag 7 Panien 1A
02-495 Warszawa

Tel +48 606 94 66 28
Email magfarm@magfarm.plWstę™p

    Szkolenie personelu jest jednym z podstawowych wymogów dla wytwórców leków, którzy zamierzają… utrzymywać‡ wysoki standard. Magfarm przygotowuje szkolenia zgodnie z wymaganiami GxP : GLP, GCP, GMP, GDP (Good Laboratory Practice, Good Clinical Practice, Good Manufacturing Practice, Good Distribution Practice ). Wykłady powinny być‡ prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów, regularnie, w takich odstępach czasu, aby pracownicy zaznajamiani byli z aktualnie obowiązującymi ich wymaganiami.

    Dobre Praktyki i inne zagadnienia dotyczące systemów jakości są dobrze zdefiniowane w dyrektywach i prawie, ale również w wielu przewodnikach i zaleceniach publikowanych przez organizacje międzynarodowe lub urzędy poszczególnych państw. Są to niżej wymienione dokumenty: Dyrektywy i przepisy Unii Europejskiej Zalecenia EMEA Przepisy PIC/S Przepisy amerykańskie i przewodniki FDA Publikacje ICH, VICH i WHOISO-9000 i standardy techniczne Przewodniki techniczne ISPE Raporty techniczne PDA Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Dobrych Praktyk Wytwarzania.

    MAGFARM oferuje przemysłowi farmaceutycznemu szkolenie pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i w bardzo szerokim zakresie tematycznym. Kursy przygotowywane są na poziomie podstawowym, zaawansowanym i dla ekspertów. 


Tematy szkoleń

    Poniżej zamieszczona została lista typowych szkoleń. Liczba dni treningu dopasowana jest odpowiednio do wykładów opisanych w kolejnych częściach oferty:

Numer Nazwa szkolenia Liczba
dni
1 Przepisy dotyczące wytwarzania produktów leczniczych 2
2 Dobra praktyka wytwarzania 2
3 QA - Zapewnianie jakości 2
4 QP w systemie jakości 2
5 QC - Kontrola jakości 2
6 Laboratoria QC 2
7 Mikrobiologia farmaceutyczna 2
8 Walidacja Metod Analitycznych 2
9 Audyty jakości 2
10 Audyty u producentów substancji 2
11 Kwalifikacje dostawców 2
12 Analiza ryzyka 2
13 Wymagania dotyczące badania i rozwoju produktów leczniczych 2
14 QbD – Jakość zabudowana w produkcie 2
15 Transfer technologii 2
16 Badania stabilności 2
17 Systemy i urządzenia 2
18 Inżynieria farmaceutyczna 2
19 Odbiór i kwalifikacje 2
20 Systemy HVAC & Czyste pomieszczenia 2
21 Korzystanie i walidacja czystych pomieszczeń 2
22 Walidacja systemów komputerowych - Systemy sterujące 2
23 Walidacja systemów komputerowych - Systemy IT 2
24 Walidacja procesu i optymalizacja 2
25 Walidacja czyszczenia 2
26 Produkcja sterylna 2
27 Produkcja aseptyczna 2
28 Walidacja produkcji sterylnej 2
29 Wytwarzanie form stałych 2
30 Walidacja produkcji form stałych 2
31 Produkcja maści i kremów & Walidacja 2
32 Wymogi dla produktów ziołowych 2
33 Pakowanie i dystrybucja produktów leczniczych 2
34 Wymagania w stosunku do substancji farmaceutycznych 2
35 GMP w produkcji substancji 2
36 Walidacja produkcji substancji 2
37 Statystyka farmaceutyczna - podstawowa 2
38 Statystyka farmaceutyczna - dla zaawansowanych 2
39 Trening lektorów GxP - podstawowy 2
40 Trening lektorów GxP - dla zaawansowanych 2

Istnieje możliwość dostosowania standardowych modułów szkoleń do indywidualnych wymagań lub zorganizowania innych szkoleń na życzenie.