O nas

MAGFARM Spół‚ka z o.o.  to kontynuacja zarejestrowanej w 2002 roku spół‚ki GMProject Plus – spółki siostry znanej powszechnie w Polsce czeskiej firmy GMProject s.r.o. zajmują…cej się™ usługami na rzecz przemysłu farmaceutycznego. Zmiana nazwy nastą…pił‚a w 2008 roku na skutek zmiany struktury wł‚asnoś›ciowej.

W sprawach :

Projektowania prosimy o kontakt z m.matyjek@magfarm.pl tel 0-606 94 66 28

Walidacji i kwalifikacji prosimy o kontakt z j.matyjek@magfarm.pl 0-667 589 058

Konsultacji lub szkoleń prosimy o kontakt z m.barczuk@magfarm.pl 0-509 840 632 

Zapraszamy do współpracy !